Restitüsyon Projesi Nasıl Hazırlanır?

Restitüsyon Projesi Nasıl Hazırlanır?

Restitüsyon, rölöve çalışmaları temel alınarak hazırlanır. Restitüsyon çalışmaları süresince yapının geçmişi hakkında bilgi toplanır. Yapının ilk tasarımındaki hali ve günümüze kadar geçirdiği müdahalelere ulaşılmaya çalışılarak bu veriler doğrultusunda restitüsyon projesi oluşturulur.

Teknik anlamda restitüsyon tanımı;

Restitüsyon, sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok olmuş öğelerin, yapıların veya yerleşmelerin, ilk tasarımlarındaki ya da belirli bir tarihteki durumlarının, arşiv kayıtlarından, yapı üzerindeki izlerden, yapıya, yerleşmeye ait çizim, fotoğraf gibi belgelerden yararlanılarak, plan, kesit, görünüş ve aksonometrik çizimlerle ya da maketle anlatıma denir.

 

ESKİ BİNALARINIZI YENİDEN İNŞA EDİYORUZ


Eski yapı stoğunuzu alıp , olası bir depreme dayanlıklı olarak yeniden inşa ediyoruz.